Menu

Kontakty: správce areálu MSA Jiří Černý,
tel.:+420 604 872 778,
e-mail:zs@tslan.cz Vlastníkem nových sportovišť je město Lanškroun (www.lanskroun.eu), provozovatelem společnost, Technické služby Lanškroun, s. r. o. (www.tslan.cz).

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD ATLETICKÉHO STADIONU   LANŠKROUN....Provozní řád MSA

 

 

 

Seznámení s tímto Provozním řádem je povinností všech trenérů, vedoucích družstev, učitelů školní výuky i veřejnosti, která atletický stadion využívá (dále „uživatel“).

Vlastník a správce areálu

Vlastník

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
563 16 Lanškroun

tel. 465385 111
www.lanskroun.eu

Provozovatel

Technické služby Lanškroun s.r.o. (TS)
Nádražní 822
563 01 Lanškroun
tel. 465320 418
www.zslan.cz

Provozní doba

Provozní doba atletického stadionu:
 8.00 - 20.00

Mimo provozní dobu je vstup zakázán.
Po domluvě s provozovatelem lze provozní dobu upravit.
Úklid sněhu v zimních měsících je prováděn pouze na fotbalovém hřišti s umělým povrchem.

Provozní pokyny

Atletická sportoviště jsou přístupná široké veřejnosti zdarma.
Vstup na fotbalové hřiště sumělým povrchem je za úplatu a pouze na základě písemné či ústní objednávky (výjimkou je školní výuka).
Za provoz a správný chod stadionu je zodpovědný správce.
Uživatelé stadionu jsou povinni dbát pokynů správce a provozního řádu.
Správce zapůjčuje náčiní a nářadí.
Správci je nutno nahlásit závady nebo nehody vzniklé na stadionu.
V případě vzniku škody na zařízení stadionu jsou tuto skutečnost uživatelé povinni okamžitě nahlásit.

Provozovatel ani vlastník stadionu nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí ani za případnou újmu na zdraví uživatele.

V prostorech atletického stadionu je zakázáno:

 • provozovat aktivity ohrožující bezpečnost, zdraví a odporující slušnému chování
 • pít alkoholické nápoje a užívat návykové látky
 • přísný zákaz kouření
 • provádět sportovní činnost na tribunách a ochozech
 • pohybovat se autem bez předchozího svolení správcem
 • vjíždět na jízdním kole, koloběžce, na kolečkových bruslích a na skateboardech
 • ničit zařízení areálu
 • vodit a venčit psy
 • vnášet jakékoliv nápoje ve skleněných láhvích a sklenicích
 • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 • rozdělávat či manipulovat s ohněm, pyrotechnikou apod.
 • konzumovat potraviny a odhazovat žvýkačky na zem, zvláště na umělé povrchy sportovišť!
   

Atletická sportoviště

Neorganizovaná sportující veřejnost využívá atletická sportoviště bezplatně.
Běh je při více běžcích  pouze jedním směrem a to  doleva (proti směru hodinových ručiček).

V prostoru atletických sportovišť je zakázáno:

 • běhat v první dráze z důvodu největšího poškození (neplatí pro závody)
 • vstupovat v obuvi s hrubým vzorkem, podpatky, špunty, obuví shřeby-tj v tretrách s kovovými hroty delšími než 5 mm
 • vstup s černou (barvící) podrážkou
 • značení křídou na dráze a v sektorech s umělou plochou
 • provozování veškerých míčových her na dráze i ve sportovních sektorech

Fotbalové hřiště s umělým povrchem

Vstup na hrací plochu je povolen pouze vdobě vymezené programem.
Na umělou plochu je vstup povolen pouze v kopačkách s lisovou podrážkou, v kopačkách s gumovou podrážkou (turfy), vgumotextilních kopačkách nebo běžecké obuvi (botasky, tenisky….).

V prostoru FU je zakázáno:

 • vstupovat na plochu ve znečištěné obuvi
 • vstupovat v obuvi s kovovými a jinými kolíky
 • hraní pozemního hokeje, hokejbalu a florbalu
 • vhazovat na plochu zábavní pyrotechniku
 • rozdělávat či manipulovat s ohněm
 • vstupovat divákům na hrací plochu.

Bezpečnost

Při provozování sportovních disciplín, které jsou rizikové, jsou uživatelé povinni dbát zvýšené opatrnosti.
Za bezpečnost každé organizované složky zodpovídá osoba starší 18 let.
Samostatně sportující veřejnost vstupuje do SA na vlastní nebezpečí.
Provozovatel ani vlastník SA nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví uživatelů.

Důležitá telefonní čísla

 • 155 ZÁCHRANÁ SLUŽBA
 • 158 POLICIE
 • 156 MĚSTSKÁ POLICIE
 • 150 HASIČI

V případě nedodržování základních pravidel návštěvního řádu a upozornění správce areálu může být uživatel ze sportoviště vykázán.
K vykázání může být správcem povolána Městská policie nebo Policie České republiky.

Závěrečné ustanovení

Provozní řád byl schválen Radou města Lanškroun.

Vyhledávání

Spřátelené weby

Počasí